Friday, 24 February 2012

reminder!!! :)

...." orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingati ALLAH, melaksanakan solat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang (hari Kiamat). (mereka melakukan itu) agar ALLAH memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan dan agar Dia menambah kurnia-Nya kepada mereka. Dan ALLAH memberi rezeki kepada sesiapa sahaja yang Dia kehendaki tanpa batas." -an-Nur: ayat 37-38

No comments:

Post a Comment